Locatie / Location

Tijdens de Atibox zijn we te gast op het terrein van Hippisch Centrum Exloo, gelegen aan de Valtherweg 27A, 7875 TA Exloo.

We verzoeken eenieder dan ook eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen en de honden op de juiste plekken uit te laten. Eventuele ongelukjes graag opruimen en deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.

————

During the Atibox we are welcome at the location of “Hippisch Centrum Exloo”, Valtherweg 27A, 7875 TA Exloo

Bovenaanzicht van Hippisch Centrum Exloo

Terras