Mrs. Carolina Olivares Sanchez (ES)

Dra. in Biochemie en Moleculaire Biologie van de UAM en momenteel werkzaam in de farmaceutische industrie.

Mijn liefde voor het Boxerras begon op 10 – jarige leeftijd, toen ik in 1988 mijn eerste Nationale Boxer tentoonstelling bijwoonde.

Dankzij mijn zus en mijn zwager “Boxer del Foro”, leerde ik de wereld van het fokken en nationale en internationale hondenshows kennen via de multi Ch. Kapitein del Foro.

Sindsdien hebben we vele jaren gekeken naar de grote honden van het moment, deelgenomen aan en tentoongesteld op talloze hondenshows in heel Europa (Jahressieger, Atibox, World, European), geleerd van de grote fokkers van het ras en examens met werkhonden gedaan.

Dit alles om elke dag meer te leren over het ras waar ik gepassioneerd over ben.

Sinds 2004 fok ik met mijn kennel “Boxer d’Alkorbox”, waarmee ik met mijn honden diverse Spaanse Kampioenschappen (jeugd, volwassenen en veteranen), Clubkampioenschappen en Kampioenschappen van het Jaar heb gewonnen. Honden zoals Ch. Porsche d’Alkorbox, Ch. Rita d’Alkorbox, Ch. Sancho d’Alkorbox. Hierbij mag ik mijn eerste grote kampioen Ch. Heineken de Bellaterra niet vergeten.

Ik heb het geluk gehad om meerdere keren in verschillende landen te mogen keuren, zoals Italië, Portugal, Roemenië, etc…., maar ik zal nooit de dag vergeten dat ik in mijn land, Spanje, het Kampioenschap van het Jaar mocht jureren.

Momenteel werk ik samen met de BCE en coördineer ik de werkcommissie van de club, wat mij de kans gaf om teamleider te zijn van het Spaanse team dat Spanje vertegenwoordigde op het Atibox IGP/FH Wereldkampioenschap 2022 in Tsjechië. Hier hebben wij als team een fantastische tweede plaats behaald!

Dankzij mijn man hebben ook andere rassen zoals de Duitse Herdershond, de Bull Terrier en de Teckel ons huis bezocht en zo heb ik met hen kunnen leven en leren kennen.

Sinds 1992 ben ik lid van de BCE en sinds 2007 van de RSCE.

Ik ben internationaal keurmeester en rasspecialist voor de Boxer en internationaal keurmeester van Bordeauxdog, Dobermannn, Schnauzer (Dwergschnauzer, Middenslagschnauzer en Riesenschnauzer) en Engelse Bulldog.

Dra. in Biochemistry and Molecular Biology from the UAM and currently working in the Pharmaceutical Industry.

My love for the Boxer breed began at the age of 10, since I attended my first National Boxer Monograph in 1988.

Mrs. Carolina Olivares Sanchez

Thanks to my sister and my brother – in – law “Boxer del Foro”, I learned the world of breeding and National and International Dog Shows from the multi Ch. Capitan del Foro.

Since then there have been many years watching the great dogs of the moment, attending and exhibiting in countless dog shows throughout Europe (Jahressieger, Atibox, World, European,…), learning from the great breeders of the breed and presenting dogs in tests of work.

All this in order to learn more every day about the breed that I am passionate about.

Since 2004 I have been breeding with my kennel “Boxer d’Alkorbox”, with which I have won several Spanish Champions (youngs, adults and veterans), Club Champions and Champions of the Year, such as Ch. Porsche d’Alkorbox, Ch. Rita d’Alkorbox, Ch. Sancho d’Alkorbox and I may not forget my first great champion Ch. Heineken de Bellaterra.

I have been lucky enough to judge in different countries several times such as Italy, Portugal, Romania, etc…., but I will never forget the day I judged the Championship of the Year in my country, Spain.

Currently I collaborate with the BCE coordinating the Club’s Work Commission, which gave me the opportunity to be the Team Leader of the Spanish team that represented Spain in the 2022 Atibox IGP/FH World Championship in the Czech Republic. We achieved a fantastic second place for teams!

Thanks to my husband, other breeds such as the German Dog, Bull Terrier and the Dachshund have also visited our house and so I have been able to live with them and get to know them.

I have been a member of the BCE since 1992 and of the RSCE since 2007.

I am an International Judge and specialist of the Boxer breed and International Judge of Dogue de Bordeaux, Dobermannn, Schnauzer (miniature, medium and giant) and English Bulldog.