Mr. Joao Vasco Pocas (PT)

Van jongs af aan ben ik actief geweest in diverse tentoonstellings activiteiten, zoals ringsteward.

Op 15 – jarige leeftijd begon ik in de Hondenwereld als handler van een Duitse Dog.

Datzelfde jaar kocht ik mijn eerste showhond: een mooie gestroomde Boxer reu, later kreeg ik er nog 2 bij.

Het jaar nadien kocht ik in Frankrijk mijn eerste Pyreneese Berghond.

Nog een jaar later kreeg ik een teefje en mijn allereerste nestje.

Daarna ben ik nooit meer gestopt!

Tegenwoordig bezit en fok ik ook Dobermann Pinchers.

Ik heb ca. 30 nesten van dit ras gehad en er uitstekende resultaten mee behaald, zoals titels als Kampioen van Frankrijk en andere landen en Wereldkampioenen.

Ik keurde in alle Europese landen:

– 4 keer de World Dog Show in Porto, Helsinki (Boxers), Parijs en Amsterdam

– de European Dog Show in Brussel (Denen) en Kiev

– Ik heb twee keer op de ATIBOX gekeurd, Servië in 2007 en Frankrijk in 2011

Ook ben ik uitgenodigd om te keuren op de European Dog Shows in 2024 en 2026, waar ik ook Boxers zal keuren.

Vanaf 1996 ben ik FCI Internationaal Keurmeester.

Sindsdien heb ik me ontwikkeld in mijn carrière en nu ben ik bevoegd om de FCI Groepen 2, 8 en 10 te keuren.

In bijna alle landen op het vasteland van Europa keurde ik Boxers, maar ook in Groot – Brittannië en tijdens Australische Club Shows.

Ik was bestuurslid en later secretaris, vice – voorzitter en zelfs voorzitter van de Portugese Boxer Club.

Ook was ik lid van de showcommissie organisatie voor ATIBOX 2000 in Portugal.

Ik heb in 36 landen gekeurd, ik zat in het bestuur van veel rasverenigingen en daarnaast ben ik leid ik aspirant keurmeesters op en geef seminars over verschillende rassen in FCI Groep 2, vooral Boxers.

From an early age I used to be active in various showactivities, like ring steward.

At the age of 15, I started in the World of Dogs as a handler of a Great Dane.

That same year I bought my first showdog: a nice brindle Boxer male, later I obtained 2 more.

A year after that, I acquired my first Pyrenean Mountain Dog in France

After another year, I got a bitch and my very first litter.

After that I never stopped!

Today I also possess and breed Dobermann Pinchers.

I had approx. 30 litters of this breed and obtained excellent results as well as titles like Champions of France and other countries and World Winner Champions.

I judged in all European countries:

  • 4 times the World Dog Show in Porto, Helsinki (Boxers), Paris and Amsterdam
  • the European Dog Show in Brussels (Danes) and Kiev
  • I judged the ATIBOX twice, Serbia in 2007 and France in 2011

I am also assigned to judge at European Dog Show 2024 and 2026, where I will be judging Boxers as well.

I have been an FCI International Judge since 1996.

Since then I have progressed in my career and I am now authorized to judge the FCI Groups 2, 8 and 10.

I judged Boxers in almost all European countries, but also in the UK and during Australian Club Shows.

I was a member of the Board and later Secretary, Vice President and even President of the Portuguese Boxer Club.

Also I was a member of the show committee organization for ATIBOX 2000 in Portugal.

I judged in 36 countries, I was in the Board of many breed clubs and also I am a trainee judge giving seminars for various breeds in FCI Group 2, especially Boxers.