KCM

NL / DE / EN

Kampioensclubmatch 2024

Op vrijdag 31 mei 2024 zal onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch weer

plaatsvinden.

Dit keer is de locatie het terrein van Hippisch Centrum Exloo.

Routebeschrijving via https://www.hippischcentrumexloo.nl/

De ingeschreven Boxers worden definitief beoordeeld door 3 keurmeesters, welke dat zijn kunt u vinden onder het kopje KCM Judges

Wat is een Kampioenschapsclubmatch?

Een KCM is een tentoonstelling waar honden van één ras, in dit geval de Boxer, met een officiële FCI – stamboom en een erkende kleur, beoordeeld worden door gekwalificeerde keurmeesters.

Ieder jaar mag elke erkende rasvereniging deze organiseren.

Elke deelnemende hond krijgt een verslag met de bevindingen van de betreffende keurmeester via de mail van onlinedogshow.

Reuen en Teven worden apart van elkaar beoordeeld.

Jongste Puppy’s & Puppy’s krijgen de beoordeling “Veel Belovend”, “Belovend” of

“Weinig Belovend”.

Hier geldt de leeftijd van respectievelijk 4 tot 6 maanden & 6 tot 9 maanden.

Heeft uw hond, minimaal, de leeftijd van 9 maanden bereikt, dient u deze in te

schrijven vanaf de Jeugdklas of, indien u de hond als eigenaar zelf gefokt heeft,

desgewenst, in de Fokkersklas.

Bij iedere klasse geldt een minimale leeftijd en bij sommige klassen een maximale leeftijd.

De klassenindelingen met de hierbij geldende leeftijden, vindt u op het inschrijfformulier.

Bij inschrijving in de Gebruikshondenklas – of Kampioensklas dient u ook de benodigde certificaten te overleggen.

Bij klassen vanaf 9 maanden gelden de kwalificaties “Uitmuntend”, “Zeer Goed”, “Goed” of “Matig”.

Hierbij wordt uiteraard de Rasstandaard in acht genomen.

Ook dit jaar wordt zowel de Fokkerijklas als de Nakomelingenklas opengesteld.

Fokkerijklas: Minimaal drie en maximaal vijf honden, in dezelfde kleurslag, gefokt door dezelfde persoon maar niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom. Deze honden moeten wel in één van de voorgaande klassen te zijn ingeschreven.

Nakomelingenklas: Één of beide ouderdieren met minimaal 3 en maximaal 5 van hun nakomelingen. Niet noodzakelijkerwijze van één eigenaar of uit hetzelfde nest. Deze honden moeten wel in één van de voorgaande klassen zijn ingeschreven.

Waarom naar de Kampioenschapsclubmatch?

Als zelfrespecterend fokker mag u gewoonweg niet ontbreken op deze dag.

Het is een uitgelezen kans om uw Boxers te laten zien. Maar deze dag is er uiteraard niet alleen voor de fokkers. De “Boxerdag” is er zeker ook voor de particuliere Boxerbezitter.

Wij rekenen dan ook op een massale inschrijving. Wat is er nu mooier om samen met, wellicht, de vader, moeder of misschien wel nestbroertjes en /of zusjes van uw hond mee te doen en ervaringen uit te wisselen met en ontmoeten van andere Boxereigenaren.

Iedere exposant ontvangt een speciaal aandenken.

Mocht u met een hondenaanhanger komen, is het mogelijk hiervoor een plaats te reserveren.

Hiertoe dient u contact op te nemen met Loes van Nieuwland, E-mail: secretariaat@nederlandseboxerclub.nl

Indien u niet reserveert, kunnen wij niet garanderen dat u dichtbij het veld een plaats heeft met uw aanhanger.

Tevens is er ruimte voor marktkramen, ook hiervoor kunt u een plaats reserveren:

  • een particulier betaalt € 50,00 voor het gehele weekend
  • (vrijdag t/m zondag / KCM & ATIBOX)
  • professionele bedrijven betalen € 25,00 per dag
  • U kunt reserveren door een mail te sturen naar penningmeester@nederlandseboxerclub.nl

Voor Hotels en Kampeerplekken verwijzen wij u naar onderstaande link

https://atibox2024.nederlandseboxerclub.nl/hotels-campings-etc/

Kortom, we stellen alles in het werk om uw verblijf in Exloo op vrijdag 31 mei 2024 zo aangenaam mogelijk te maken.

Aarzel dus niet en schrijf voor 21.05.2024 in voor onze Kampioenschapsclubmatch in Exloo.

Inschrijven op de Kampioenschapsclubmatch

Dit kan via Onlinedogshows, zie deze link: Online Dogshows

Het inschrijfgeld bedraagt

  • voor de klassen 1 & 2
  • € 37,50 per hond
  • voor de klassen 3 t/m 9
  • € 50,00 per hond
  • Voor de klassen 10 & 11
  • € 15,00

De inschrijving sluit definitief op 21 mei 2024

De 2 erkende kleurslagen zullen ook dit jaar weer apart van elkaar beoordeeld worden.

Let er bij uw inschrijving dus op dat u de juiste kleurslag invult.

*******************************

Es scheint so weit weg, aber bevor wir es merken, sind wir da!

Nach den bevorstehenden Feiertagen wird es schnell gehen. Nicht nur, weil die Veranstaltung etwas früher stattfindet, als es in den letzten Jahren üblich war, sondern auch, weil die ATIBOX direkt an das KCM angeschlossen ist.

Wir rechnen aufgrund dieser Kombination mit deutlich mehr Anmeldungen.

Da wir mit mehr Anmeldungen rechnen, müssen auch mehr Autos und Campers einen Platz finden. Aus diesem Grund hielten wir es für ratsam, einen größeren Standort als üblich zu wählen.

Allen Respekt vor unsere Area Groups, aber die Parkmöglichkeiten sind normalerweise begrenzt.

Wir haben jetzt eine Unterkunft im Equestrian Centre in Exloo gefunden, das alles hat, was wir zu brauchen glauben:

• ausreichend Platz für 4 Ringe (sowohl außen als evtl. innen)

• optimale Parkmöglichkeiten für Autos und Campern

• Restaurantoptionen

• Sanitäranlage

und, nicht unwichtig, ein nahegelegenes Hotel.

Der Termin des Jahressieger ist auf FREITAG, den 31. Mai 2024, festgelegt.

Eingeladen Richter:

Piet Roosenboom (B), Alvaro Rios Izqueirdo (ES) und Nigel Rallyings (UK).

Die Lebensläufe dieser Richter werden in Kürze auf unserer Website erscheinen.

Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir bekannt geben, welcher Richter die Rüden und wer die Hündinen beurteilen wird.

Das Anmeldelink ist auf der Website verfügbar.

Wie im letzten Jahr werden wir auch dieses Jahr wieder mit onlinedogshows zusammenarbeiten.

Die Richter haben alle ihre Zusammenarbeit zugesagt.

Und auch die Dutch Kennelclub hat die Richter und das Event erlaubt.

Home

*********************

It seems so far away, but before we know it, we will be there!

Things will be going fast after the upcoming Holiday Season. Not only because the event takes place a little earlier than usually in recent years, but also because the ATIBOX is directly connected to our yearly Clubmatch.

We expect significantly more registrations due to this combination.

Because we expect more registrations, more cars and campers will also have to find a place. That is why we thought it would be advisable to choose a larger location than usual.

All respect for our Area Groups, but parking options are usually limited.

We have found accommodation at the Equestrian Center in Exloo, which has everything we think we need:

• enough space for 4 rings (outside as well as inside)

• optimal parking for both cars and campers

• restaurant options

• sanitary facility

and, not unimportantly, a nearby hotel.

The date of the Dutch Championship been set for FRIDAY, May 31, 2024.

The judges we invited:

Piet Roosenboom (B), Alvaro Rios Izqueirdo (ES), and Nigel Rallings (UK).

The CVs of these judges will soon appear on our website.

At a later stage we will announce which judge will judge the Males and who will judge the Females.

The online registration link is available on the website.

Just like last year, we will again collaborate with online dog shows.

All judes have guaranteed their cooperation.

And the Dutch Kennelclub has also granted permission for the judges as well as the event.

Up